โองการจากพระราชวัง
 
รับสมัครหญิงสาวเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพระชายาในเจ้าชายโทมัส วิลเลียม โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติ
 
ดังนี้
 
1.  เป็นเพศหญิงโดยกำเนิด (หากตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นสาวดุ้นหรือสาวประเภทสองจะตกรอบทันที)
2. อายุระหว่าง 17 - 30 ปี 
3. ส่วนสูงมากกว่า 140 ซม (เพื่อสุขภาพคอของท่านเอง) นน. ต่ำกว่า 100 กิโลกรัม (เพื่อสุขภาพของเจ้า
 
ชายทอมที่รู้ๆกันอยู่ว่าตัวบ๊างบาง)
4. การศึกษาไม่จำกัด
5. ต้องทำพุดดิ้งได้ ถ้าเคยประกวดชนะจะพิจารณาเป็นพิเศษ
6. สามารถย้ายมาพำนักที่วังได้
7. ถ้าเป็นโอตาคุและชอบคอสเพลย์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 
สนใจส่งภาพถ่ายปัจจุบัน (ไม่โฟโตชอป ถ้าตรวจพบว่าโฟโต้ชอปจะปรับตกรอบทันที) พร้อมประวัติมาที่
 
ฝ่ายบุคคลสำนักพระราชวัง ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับจดหมายจาก
 
พระราชวังให้เข้าเฝ้าเจ้าชายเพื่อรับการคัดเลือกรอบถัดไป
====================
 
 

edit @ 17 Sep 2012 23:35:25 by โลลิค-ออน

Comment

Comment:

Tweet

เหหหห.... เอะโอ เราผ่านด้วยยย *กรอกใบสมัคร*

#1 By Past-the-piz on 2012-09-20 06:30